Blog

นักวิทยาศาสตร์ยืนยัน: น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์และทีทรี ไม่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของฮอร์โมน

นักวิทยาศาสตร์ยืนยัน: น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์และทีทรี ไม่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของฮอร์โมน

นักวิทยาศาสตร์ยืนยัน: น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์และทีทรีไม่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของฮอร์โมนของเด็ก

Lavender & Anxiety โรควิตกกังวล (anxiety disorders) บำบัดได้ด้วยน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์

Lavender & Anxiety โรควิตกกังวล (anxiety disorders) บำบัดได้ด้วยน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์

ในการบำบัดแบบอโรมาเธอราพี ได้มีการตีพิมพ์นิตยสาร Frontiers in Behavioral Neuroscience ที่ชี้ให้เห็นว่าการดมน้ำมันหอมระเหย ลาเวนเดอร์ Lavender Essential Oil จะได้รับสารที่อยู่ในน้ำมันหมอระเหยที่เรียกว่า linalool ซึ่งมีผลกระทบต่อส่วนของสมองที่ช่วยสั่งการในการลดความวิตกกังวล

น้ำมันอาร์แกน น้ำมันทองคำจากโมรอคโค บำรุงทั้งผมและผิว

น้ำมันอาร์แกน น้ำมันทองคำจากโมรอคโค บำรุงทั้งผมและผิว

น้ำมันอาร์แกน (Argan Oil) เป็นน้ำมันจากพืชที่ผลิตจากเมล็ดของต้นอาร์แกน (Argania spinosa L. ) ที่มีถิ่นกำเนิดในโมรอคโค ร้าน telvada essential oils น้ำมันหอมระเหย เทวาด้า

บรรเทาปวดประจำเดือน ด้วยน้ำมันหอมระเหย

บรรเทาปวดประจำเดือน  ด้วยน้ำมันหอมระเหย

บรรเทาปวดประจำเดือน  ด้วยน้ำมันหอมระเหย

บำบัดความเครียด ด้วยน้ำมันหอมระเหย Essential Oils for Stress

บำบัดความเครียด ด้วยน้ำมันหอมระเหย Essential Oils for Stress

บำบัดความเครียด ด้วยน้ำมันหอมระเหย Essential Oils for Stress