Blog

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย

ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย 1. เก็บน้ำมันหอมระเหยทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง2. หากเกิดอาการระคายเคืองให้หยุดใช้3. หลีกเลี่ยงการสัมผัส...

วิธีการใช้น้ำมันหอมระเหย

วิธีการใช้น้ำมันหอมระเหย

วิธีการใช้น้ำมันหอมระเหย: 1. สำหรับผสมกับน้ำมันนวด / น้ำมันทาตัวบำรุงผิว : เจือจาง 2.5-10% หรือ 15-60 หยดต่อ น้ำมันเบส (Carrier Oils) ขนาด 30 ml โ...