Aromatherapy Treatment

การขอรับการบำบัดอโรมาเธอราพี

อโรมาเธอราพีเป็นรูปแบบหนึ่งของการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก Complementary and Alternative Medicine (CAM) การบำบัดอโรมาเทอราพี (Aromatherapy) ไม่ใช่เพียงแค่กาารนำน้ำมันหอมระเหยมานวดให้ผ่อนคลายเพียงอย่างเดียวตามสปาทั่วไป แต่การบำบัดอโรมาเธอราพีแบบจริงจัง มีความซับซ้อนมากกว่านั้นหลายเท่า และการเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยที่มีเคมีพืชที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้อาการคนไข้ดีขึ้นได้

นักอโรมาเธอราพี ต้องเรียกรู้และได้รับการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดอย่าง anatomy and physiology,  essential oil chemistry, applied aromatherapy, essential oil safety โดยใช้แนวทาง holistic approachและ treatment planning นักอะโรมาเธอราพีจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ในด้านชีววิทยา เช่น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา และสรีรวิทยาจึงจะได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติและได้ขึ้นทะเบียนเป็น Certified Professional Aromatherapist ระดับ 2 (Level 2) เท่านั้นที่จะสามารถบำบัดได้

อโรมาเธอราพี เป็นการบำบัดแบบองค์รวมที่ใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติจากน้ำมันหอมระเหยและน้ำมันนำพา (essential oils and carrier oils) เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในระหว่างการบำบัดอโรมาเธอราพี นักบำบัดอโรมาเธอราพีที่ผ่านการฝึกอบรม (Certified Professional Aromatherapist) จะปฏิบัติตามกระบวนการดังต่อไปนี้:

1. การให้คำปรึกษา (Consultation) : ในช่วงเริ่มต้นของการบำบัด นักอโรมาเธอราพี (Aromatherapist) จะปรึกษากับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจข้อกังวลด้านสุขภาพ เป้าหมาย กำหนดเป้าหมายของการบำบัด ข้อมูลนี้ช่วยให้นักอโรมาเธอราพี ผสมน้ำมันหอมระเหยและเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะกับคนไข้ได้ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

2. การเลือกน้ำมันหอมระเหย (Essential oil and carrier oil selection) : จากการให้คำปรึกษา นักบำบัดอโรมาจะเลือกน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำมันนำพาที่เหมาะสมกับการบำบัดอาการของคนไข้ โดยใช้ศาสตร์เคมีพืชเป็นหลักและเลือกน้ำมันหอมระเหยที่มีเคมีพืชที่เข้ากันเพื่อเพิ่มพลังในการบำบัดแบบ synergy การเลือกสรรน้ำมันจึงมีความสำคัญต่อผลการรักษาที่ต้องการ

3. การติดตามผล: หลังการรักษาครั้งแรก นักบำบัดอโรมาอาจให้คำแนะนำสำหรับการดูแลตนเองที่บ้าน สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าอโรมาเธอราพีจะเป็นการบำบัดเสริมสำหรับสภาวะสุขภาพต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการรักษาพยาบาลได้ ขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพก่อนลองใช้อโรมาเธอราพี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีปัญหาหรือสภาวะด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง

ปัจจุบัน Certified Professional Aromatherapist Level II - คุณดาริกา ศรัณย์เกตุ ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งเพื่อช่วยให้เบลนน้ำมันหอมระเหยเพื่อบำบัดผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยซึมเศร้า ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยนอนไม่หลับ ผู้ป่วยเครียดสะสม ผู้ป่วยเป็นมะเร็งอยู่ระหว่างการรักษาทางเคมี ผู้ป่วยฮอโมนส์เปลี่ยนแปลง ผู้ป่วยมีปัญหาทางอารมณืและสมอง ผู้ป่วยเรียนรู้ช้า ผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวล และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้ศาสตร์อโรมาเธอราพีเพื่อช่วยบรรเทาอาการให้ดีขึ้น ทั้งยังได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้ความรู้และร่วมทำวิจัยจากน้ำมันหอมระเหยโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจาก telvada เป็นหลัก  

หากคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรับการบำบัด สามารถทำการนัดเวลาเข้ามาได้ที่

If you are interested in a one-on-one aromatherapy treatment session, please make an appointment by calling us or leaving us a message on our line account.

Tel: 086 397-8304

Line: @telvada