Aromatherapy School

Telvada School of Essential Oils for Business

Aromatherapy School by NAHA Certified Professional Aromatherapist Level 2

โรงเรียนสอน อโรม่าเทอราพี (aromatherapy) โดยอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน NAHA จากสหรัฐอเมริกาพร้อมแล้วที่จะนำความรู้แบบเข้มข้นให้กับคนไทย

ไม่ว่าจะต้องการเรียนเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายตัวเอง หรือเพื่อธุรกิจ เรามีเนื้อหาที่หาที่ไหนไม่ได้และตอบโจท์ยความต้องการของคุณแน่นอน

Telvada School of Essential Oils for Business
,
Class 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย เวลาเรียนทั้งหมด 2 ชั่วโมง 

Class 2: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันนำพา เวลาเรียนทั้งหมด 2 ชั่วโมง 

Class 3: น้ำมันหอมระเหยกับการบำบัดอาการต่างๆ เวลาเรียนทั้งหมด 8 ชั่วโมง  (ต้องเรียน Class 1 ก่อน)

Class 4: น้ำมันนำพากับการบำบัดอาการต่างๆ เวลาเรียนทั้งหมด 8 ชั่วโมง (ต้องเรียน Class 2 ก่อน)

Class 5: ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ออแกนิก สอนสูตรทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพื้นฐาน 5 สูตร เพื่อนำไปต่อยอดได้หลายผลิตภัณฑ์ พร้อมทดลองทำ เวลาเรียนทั้งหมด 8 ชั่วโมง (ต้องเรียน Class 1 และ 2 ก่อน)

Class 6: ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยในสปา และการทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย สอนสูตรการทำน้ำมันนวด และของใช้ในสปาระดับสากล วัตถุดิบต่างๆและการผลิตเพื่อใช้ในสปา เวลาเรียนทั้งหมด 8 ชั่วโมง (ต้องเรียน Class 1 และ 2 ก่อน)

Class 7: ทำน้ำหอมธรรมชาติและเครื่องหอมต่างๆ จากน้ำมันหอมระเหย พื้นฐานการเบลนกลิ่น การทำสูตรการผลิต และการทำการตลาด เพื่อขายสินค้า  (ต้องเรียน Class 1 ก่อน)

Class 8: การทำธุรกิจจริงจัง การคำนวณราคาขาย การคำนวณต้นทุน การขายสินค้ายังไงให้ได้กำไร การสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ น้ำมันหอมระเหยและน้ำมันนำพา การจัดตั้งบริษัท ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การขายสินค้าออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อกำหนดทางกฎหมายและ อย ต่างๆ การทำการตลาดให้ได้ผล เวลาเรียนทั้งหมด 16 ชั่วโมง ห้องเรียนแบบตัวต่อตัว

Class 9: เคมีพืช terpenes (เทอรพีนส์)ที่อยู่ในน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิด และประโยชน์ของมัน ทำความรู้จักน้ำมันหอมระเหยเชิงลึก และการบำบัดรักษาอาการต่างๆ เวลาเรียนทั้งหมด 8 ชั่วโมง  ห้องเรียนแบบตัวต่อตัว (ต้องเรียน Class 1 ก่อน และ Class 3 ก่อน)

Class 10: จักระทั้ง 7 และการปรับสมดุลจักระด้วยน้ำมันหอมระเหย เวลาเรียน 3 ชั่วโมง  ห้องเรียนแบบตัวต่อตัว (ต้องเรียน Class 1 ก่อน)

Class 11: การบำบัดโดนการใช้หินคริสตัล และพลังงานธรรมชาติ ร่วมกันกับน้ำมันหอมระเหย เวลาเรียน 5 ชั่วโมง (ต้องเรียน Class 1 ก่อน)

Class 12: การบำบัดโดยองค์รวม Holistic Approach Therapy เพื่อรักษาอาการต่างๆ โดยการใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นหลัก ชั่วโมงเรียน 25 ชั่วโมง  เรียนแบบตัวต่อตัว (ต้องเรียน Class 1, 3 และ 9 ก่อน)

* ทุก class สอนโดย Certified Professional Aromatherapist จากสถาบัน NAHA สหรัฐอเมริกา และจะมีการออกใบ Certifications จากโรงเรียน เซ็นรับรองโดย Certified Professional Aromatherapist ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรแต่ละ Class สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง

* เอกสารการสอน และข้อมูลต่างๆ จะไม่เหมือนกับข้อมูลที่สามารถหาได้ตาม google หรือบทความอื่นๆ ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ เนื้อหาต่างๆ มาจากประสบการณ์จริงๆ ของผู้สอน และข้อมูลจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่ไม่ได้หวังผลกำไรเท่านั้น ผลการบำบัดต่างๆ มาจากการบำบัดและผลที่ได้จริงๆ 

* ทุก class จะมีการสอนเรื่องการทำธุรกิจเป็นหลัก และจะต่อยอดสร้างรายได้อย่างไร ทั้งการคำนวณต้นทุน การทำการตลาด จากประสบการณ์จริงๆ ของผู้สอน ทั้งขั้นพื้นฐานและเชิงลึก


เงื่อนไข:

1. แต่ละ class ทางนักเรียนจะต้องจัดซื้อ น้ำมันหอมระเหยเอง โดยทางสถาบัน จะทำรายการน้ำมันหอมระเหยที่ต้องใช้ในการเรียนให้
2. การเรียนการสอน จะเป็นเชิงการต่อยอดทางธุรกิจเป็นหลัก ดังนั้นจะมีการใช้ excel ควบคู่ไปด้วย หากนักเรียนมี notebook ขอให้เตรียมมาด้วย
3. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือ อัดคลิประหว่างสอนทุกกรณี ไม่อนุญาตให้เผยแพร่การสอน และเอกสารการสารใดๆ จากสถาบัน
4. หากสนใจเรียน class ไหน สามารถแจ้งจอง class ไว้ก่อนได้ หากจำนวนเงินนักเรียนครบ จะเปิดสอน การจองไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากจองแล้วไม่เรียนจะไม่สามารถลงเรียนได้อีก
5. ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนกับเราก่อน โดยเข้าระบบ line@ ถึงจะทำการจอง class ได้

.................................................................................................................................

ประวัติผู้สอน

 

คุณดาริกา ศรัณย์เกตุ (Darika Sarunyagate) - คุณแม่ลูก 1 ผู้หลงไหลในน้ำมันหอมระเหย มามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการท่องเที่ยวไปที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อซื้อ Essential Oils มาเก็บสะสม จนได้มีโอกาสไปเรียนที่ New York อย่างจริงจัง จนได้รับใบรับรองจาก National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA) ซึงเป็นสมาคมแห่งชาติเพื่อการบำบัดแบบองค์รวม แบบไม่หวังผลกำไร ให้ได้เป็น Certified Aromatherapist อย่างแท้จริงในปี 2018 ต่อมาในปี 2021

ได้รับการ Certified จากสถาบัน NAHA อีกครั้งและใด้เลื่อนขั้นเป็น Level 2 NAHA Certified Professional Aromatherapist และได้รับการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดอย่าง Essential Oil Distillation จาก สถาบัน Naturopathic CE ซึ่งได้รับการรับรองจาก New Hampshire Association of Naturopathic Doctors (NHAND), Anatomy and Physiology จาก The School of Aromatic Studies ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน NAHA จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ IFA International Federation of Aromatherapists จากประเทศสหราชอาณาจักร และ Aromatic Scholars จากสถาบันเดียวกัน และ Aromatherapy and Chakras จาก NAHA โดยตรง และได้ทำการบำบัดคนไข้โดยใช้แนวทาง Holistic Approach พร้อมผสมน้ำมันให้เพื่อการบำบัดคนไข้ที่มีอาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับ

ประวัติการศึกษา

ดาริกา ศรัญญาเกตุ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จาก University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา Bachelor of Science in Management Information Systems (MIS) from the University of Illinois at Urbana-Champaign, United States

หลังจากประสบการณ์ทำงาน 6 ปี เธอตัดสินใจศึกษาต่อโดยลงทะเบียนเรียนหลักสูตร MBA-การเงินนานาชาติที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน International MBA-Finance program at Peking University, China เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน และจากมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา MBA- Finance Concentration Fordham University, New York, United States. 

เมื่ออายุ 40 ปี เธอได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแล้วและทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคณะกรรมการบริหารของบริษัทหลายแห่ง ปัจจุบันเธอใช้ความเชี่ยวชาญของเธอในการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่บริษัทหลายแห่งทั่วโลก