เทลวาด้า ร้านเดียวในประเทศไทยได้ที่รับการรับรองโดย The National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA)

 ร้าน Telvada Essential Oils เป็นร้านค้าน้ำมันหอมระเหยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่บริหารโดยนักอะรามาเธอราพิสต์ที่ได้รับการรับรองของ The National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA)  สมาคมแห่งชาติเพื่อการบำบัดด้วยกลิ่นหอมแบบองค์รวม ซึ่งเป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกำไร อุทิศให้กับการบูรณาการแบบองค์รวมและการศึกษาการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยในรูปแบบการดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์

 Telvada Essential Oils store is the only essential oil store in Thailand that is managed by NAHA's certified aromatherapist. The National Association for Holistic Aromatherapy (NAHA) is a member based non-profit association devoted to the holistic integration and education of aromatherapy into a wide range of complementary healthcare practices including self care and home pharmacy.

For more information, please refer to the link below: 

https://naha.org/find-an-aromatherapist?search:dir_country=Thailand

telvada essential oils

telvada essential oils

telvada essential oils